Lista salarii septembrie 2023

Comunicat de presã demarare proiect,,PNRR: Fonduri pentru România modernã si reformatã!”

Unitatea Ad min istrativ-Teritorialâ Comuna Armeni anuná demararea proiectului Cu titlul ,,SISTEM
DE MONITORIZARE SI SIGURANTA SPA TIULUI PUBLIC COMUNA ARMENIS, JUDETUL CARASSEVERIN’
având nr. C10-I1.599, finantat In cadrul Planului National de Redresare si Rezilientá,
Componenta 10- Fondul Local, Investitia 1.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde

Detalii in document atașat.

Documente licitatie masa calda

Termenul limita de depundere este 31.08.2023, ora 13:00

Documentatie masa calda revizuita.

Comunicat de Presa incepere proiect PNRR

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Informare – Anunt public privind depunerea solicitarii de emiterea a acordului de mediu

Vizualizare document:

Informare Apele Romane

LISTA SALARII MARTIE 2023

Registrul agricol – Obligatii – 26.01.2023