Comunicat de presã demarare proiect,,PNRR: Fonduri pentru România modernã si reformatã!”

Unitatea Ad min istrativ-Teritorialâ Comuna Armeni anuná demararea proiectului Cu titlul ,,SISTEM
DE MONITORIZARE SI SIGURANTA SPA TIULUI PUBLIC COMUNA ARMENIS, JUDETUL CARASSEVERIN’
având nr. C10-I1.599, finantat In cadrul Planului National de Redresare si Rezilientá,
Componenta 10- Fondul Local, Investitia 1.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde

Detalii in document atașat.