Geografie

Armeniş este un sat în judeţul Caraş-Severin, centru administrativ al comunei cu acelaşi nume. Se situează în culoarul Timiş-Cerna, pe malul drept al râului Timiş, la circa 24 km sud de municipiul Caransebeş, pe drumul naţional DN6 (E70) Timişoara – Bucureşti

In ceea ce priveste incadrarea in una din unitatile fizico-geografice ale tarii, teritoriul localitatii Armenis este situat pe culoarul depresionar Timis-Cerna, intre terminatiile estice ale Masivului Semenic si inceputul vestic al Masivului Tarcu, la o altitudine de 337-343 m.

Sub Marginea este un sat răsfirat printre dealuri, la marginea pădurii, de unde provine şi numele, aşezat la răsărit de comună, la o distanţă de 4 kilometri. Gospodariile celor 200 locuitori sunt înţesate de pomi fructiferi şi pajişti suculente care împodobesc dealurile.

Satul Bătrân, aşa cum îi spune şi numele, a fost locul în care stramoşii armenişenilor au găsit un loc prielnic pentru a se stabili, la umbra Muntelui Ţarcu, pe valea săpată de râul Argena.
Este astezat la o distanţă de aproximativ 5 kilometri de Armeniş pe şoseaua europeană E60 spre Caransebeş şi se întinde pe o distanţă de aproximativ 7 kilometri către Muntele Ţarcu fiind despărţit de comună, de dealuri înalte.

Tradiţia spune că primii locuitori din zonă au fost aşezaţi în valea numită „Plop”, de unde s-au mutat apoi în 1789 pe locul actual numit „Obârşia Armenişului”, lângă pârâul cu acelaşi nume.
Cătunul pitoresc de la poalele munţilor este perfect situat pentru a permite îngrijirea turmelor de oi din primăvară până în toamană. Aceste sălase au fost construite pe fundaţii de piatră ale altui sat mai vechi, pierdut în negura vremii.

Satul Feneş este aşezat în sud-estul comunei la aproximativ 5 kilometri distanţă pe malul stâng al râurilor Lung şi Alb ce se unesc deasupra lui.
Cel mai mare dintre cele patru sate, Fenesul, cu cei peste 580 locuitori ai săi se mandreste cu grădinile pline de legume, lanurile de porumb si livezile bine ingrijite.