Juridic

Atributii:

1. Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

2. Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar.

3. Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar.